Skolan som samhällsinstitution

Politiska, ekonomiska och pedagogiska intressen styr utbildningspolitiken, som leder till skolreformer och förändringar i lärarutbildningen. Brante (2011) skriver att den samhälleliga värdegrunden är utgångspunkten för arbetet inom skolan. Jag kan tillägga att olika regeringar i olika tider har använt skolan som en kamp där nutiden och framtiden spelas. Olika intressen och uppfattningar leder till olika… Read More Skolan som samhällsinstitution

Género, sexo y construcción de la identidad

Hacía tiempo que no ponía algo mío por aquí! Cómo construimos nuestra identidad sexual? Qué elementos tienen un papel fundamental a pesar de que pasen inadvertidos? A menudo estamos demasiado concentradxs en lo humano y no nos damos cuenta de la importancia del entorno. Clica aquípara ver el artículo que he escrito al respecto y esscribe tus comentarios! … Read More Género, sexo y construcción de la identidad