Artikel om en artikel!

Klicka här för att läsa en artikelanalys om Lilliedahl, Sundberg och Wahlströms artikel om teoribaserade utvärderingar om utbildningsreformer som verktyg för att hitta svar på frågor om nuvarande utbildningsreformer genom att bredda perspektivet och förstå den komplexa verkligheten utifrån olika variabler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s