Skolan som samhällsinstitution

Politiska, ekonomiska och pedagogiska intressen styr utbildningspolitiken, som leder till skolreformer och förändringar i lärarutbildningen. Brante (2011) skriver att den samhälleliga värdegrunden är utgångspunkten för arbetet inom skolan. Jag kan tillägga att olika regeringar i olika tider har använt skolan som en kamp där nutiden och framtiden spelas. Olika intressen och uppfattningar leder till olika åsikter om hur samhällets invånare ska leva tillsammans. Vilka begrepp kommer att dominera under de kommande decennierna? Klicka här för att läsa hela artikeln

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s