Förskolan i framkant!

Rosa eller blått, bilar eller dockor, pojkar eller flickor. Det börjar låta som en gammal dikotomi. Det finns fler faktorer som orsakar diskriminering och som begränsar utveckling och social framgång, såsom ålder, trosuppfattning, sexuell läggning eller sexuellt uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller ekonomisk bakgrund. Klicka här för att läsa vidare!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s