Vad är Pedagogiskt arbete?

Tillblivelsen av pedagogiskt arbete som kunskapsområde bidrar till att legitimera skolan och undervisningen genom att knyta dem till forskning med utgångspunkt i praktiken. Det handlar om ett nytt sätt att se på forskning där forskaren observerar vardagens komplexitet och använder sig av olika discipliner för att ge den mening. Klicka här för att läsa vidare!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s